«Undergran» er verdens beste metro. Hvorfor? Fordi du kan gå ned på Tøyen, og opp på Covent Garden. Eller Louvre Rivoli. Eller et annet sted i verden. Vi har rett og slett knyttet metrolinjene sammen, for smidig og effektiv transport. Kartet er klart, men selve utgravingen kan ta noe tid.